Χώρος εκπομπών

podcasting logo

H καριέρα μιας γυναίκας επιστήμονα

Πείραμα κατασκευής νανοκρυστάλλων με μαθητές

Νάνο-κατασκήνωση

Πρώτο μάθημα με μαθητές 1ης Γυμνασίου και 2ης Λυκείου

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη "Κατασκευή Νανοκρυστάλλων" με σχολεία από Βουλγαρία και Τουρκία.