Διάταξη θέσηςΛέξηΠεριγραφήEnabledActions
1Allotrope<p>Different structural modifications of an elemen...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
2Atomic force microscopy (AFM)<p>A very high-resolution type of scanning probe m...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
3Chemical bonds<p>The strong forces between the atoms;<em> ionic ...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
4Combustion<p>The reaction of materials with oxygen gas (O2(g...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
5Conductivity<p>The property of transmitting heat, electricity,...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
6Covalent bond<p>A chemical bond that involves sharing a pair of...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
7Crystal structure<p>A symmetrical and "long-range order" arrangemen...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
8Dielectric constant<p>Property of an electrical insulating material (...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
9Diffraction<p>The apparent bending of waves around small obst...
No
Aggiorna Γλωσσάρι
10Elasticity<p>The property of a body or substance that enable...
No
Aggiorna Γλωσσάρι