Nanoboyutu Anlamak

Günlük yaşantımızda objeleri nanoboyutu ile görüp değerlendirmez veya mesafeleri nanoboyutunda hesaplamayız. Nanoboyutu (çok çok küçük) karşılaştırmalı olarak anlatmak ancak eğlenceli örneklerle mümkün olabilmektedir.

 


Origami Buckyball Yapımı

Bir buckyball 60 carbon atomu içeren bir moleküldür. Her bir karbon atomu kendisine yakın 3 karbon atomu ile bağlıdır ve bu grubun tamamı bir küre şeklindedir. Bu özgün moleküler şekil ve birleşim birçok uygulamada fayda sağlamaktadır.

Nanokristal İmalatı

Geçtiğimiz yıllarda nanokristal malzemelerdeki araştırmaların sayısında büyük artışlar oldu. Yoğun araştırmalar bu yeni malzeme sınıfının çeşitli yeni kullanım alanları açabileceğini ortaya koydu. Örneğin, fotovoltaik güneş pilleri, LEDler, varistorler ve seramik malzemelerde optik, elektrik ve mekanik özelliklerde nanokristal yarıiletkenler ve oksitler kullanıldı. Diğer uygulama alanlarından bazıları ion bataryalar ve elektrokromik aygıtlardır.

Lotus Etkisi

Lotus etkisi terimi, lotus çiçeğinin göstermiş olduğu yüksek su itme etkisinden gelmektedir. Çiçek yüzeyi karmaşık mikro ve nanoboyut mimarisine sahiptir. Bu yüzey mimarisi farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetini o kadar düşürür ki, hiçbir kir veya toz parçası yüzeyde tutunamadan su damlalarıyla birlikte akıp gider. Böylece çiçek hep temiz ve kuru kalır, hiç ıslanmaz. Bazı nanoteknoloji bilim insanları kaplamalar, boyalar, çatı kaplamaları, kumaşlar ve buna benzer yüzeylerin aynı lotus çiçeği yaprağında olduğu gibi kuru ve temiz kalmasını sağlayabilen özel uygulamalar geliştirmişlerdir.

 

Demir Nanoparçacıkları ve Manyetik Özellikli Akışkanlar

Nanoboyuttaki demir parçacıkları demir metalinin mikrometre ölçeğindedir. Geniş yüzey alanlarından dolayı çok etkindirler. Serbest oksijen ve suyun bulunduğu ortamlarda hızlıca okside olarak serbest demir iyonları oluştururlar. Manyetik özellikli akışkanlar, nanoboyuttaki ferromanyetik yada ferrimanyetik parçacıkların organik bir çözücü veya suda bekletilmiş hallerinden yapılan koloidal akışkanlardır.