Εξοικείωση με τη νανοκλίμακα

Δεν βλέπουμε αντικείμενα και δεν μετρούμε αποστάσεις στη νανοκλίμακα στην καθημερινή μας ζωή. Η κατανόηση της νανοκλίμακας (μια πολύ πολύ μικρή κλίμακα) είναι δυνατή με σχετικές δραστηριότητες και παραδείγματα.

 


Φουλερένια (buckyballs)

Τα φουλερένια (buckyballs) είναι μόριa που αποτελούνται από 60 άτομα άνθρακα. Κάθε άτομο άνθρακα είναι συνδεδεμένο με 3 γειτονικά άτομα άνθρακα, και ολόκληρη η ομαδοποίηση σχηματίζει μια σφαίρα. Αυτό το μοναδικό μοριακό σχήμα / σύνθεση είναι χρήσιμο σε πολλές εφαρμογές.

Κατασκευή νανοκρυστάλλων

Η έρευνα σχετικά με τα νανοκρυσταλλικά υλικά  έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι έντονη έρευνητική δραστηριότητα διεγείρεται από μερικούς τομείς εφαρμογής σχετικούς με αυτή τη νέα κατηγορία υλικών. Για παράδειγμα, οι νέες οπτικές, ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες των συσκευών που περιλαμβάνουν νανοκρυσταλλικούς ημιαγωγούς και οξείδια βρήκαν εφαρμογή σε φωτοβολταϊκά ηλιακά κύτταρα, διόδους εκπομπής φωτός, μεταβλητές αντιστάσεις (βαρίστορ), και κεραμικά. Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν μπαταρίες εισαγωγής ιόντων και ηλεκτροχρωμικές συσκευές.

Το φαινόμενο του λωτού

Το φαινόμενο του λωτού αναφέρεται στην πολύ υψηλή αδιαβροχοποίηση που παρουσιάζουν τα φύλλα του λουλουδιού του λωτού. Η παρακράτηση των σωματιδίων βρωμιάς από σταγονίδια νερού οφείλεται σε μια πολύπλοκη μικρο- και νανοσκοπική αρχιτεκτονική της επιφάνειας του λωτού, η οποία ελαχιστοποιεί την πρόσφυση. Μερικοί νανοτεχνολόγοι έχουν αναπτύξει επιχρίσματα, χρώματα, κεραμίδια, υφάσματα και άλλες επιφάνειες που μπορεί να μείνουν στεγνές και να αυτοκαθαρίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως το φύλλο λωτού.

Νανοσωματίδια σιδήρου & Σιδηρομαγνητικά εναιωρήματα

Τα νανοσωματίδια σιδήρου είναι πολύ πολύ μικρά σωματίδια από μεταλλικό σίδηρο. Είναι ιδιαίτερα δραστικά, λόγω της μεγάλης επιφάνειας τους. Με την παρουσία οξυγόνου και νερού, μπορούν να οξειδωθούν πολύ γρήγορα και να σχηματίσουν ελεύθερα ιόντα σιδήρου. Τα εναιωρήματα σιδήρου είναι κολλοειδή υγρά κατασκευασμένα από πολύ πολύ μικρά σιδηρομαγνητικά σωματίδια που αιωρούνται σε ένα οργανικό διαλύτη ή νερό.