Разбиране Наномащаба

Наноразмерните частици са невидими за простото око. В ежедневнето си рядко използваме и мерни единици в нанометри! 

За сметка на това наномащабът може да бъде показан, чрез редица интересни експерименти!


Създаване на оригами бъкибол

Магнитна топка (бъкибол) е молекула, съдържаща 60 въглеродни атома. Всеки въглероден атом е свързан с три съседни въглеродни атома и цялата група образува сфера. Тази уникална молекулна форма и има много приложения!

Синтез на нанокристал

Изследванията на нанокристалитните материали са се увеличили неимоверно в последните години. Това увеличение се дължи на някои предвидени свойства на нанокристалитите. Например като новите оптични, електрически, и механични свойства на нанокристалитни полупроводници и оксиди, които се виждат в соларните фотоволтаични клетки, диодите и нови керамични материали. Други употреби включват нови батерии и електрохромични уреди.

Ефектът на лотоса

 Лотосът (Nelumbonucifera) – символ на чистотата е водно цъфтящо растение, което се среща в Азия и Северна Америка. Интересното при него е, че е от малкото растения, които могат да се самопочистват. На пръв поглед листата му изглеждат напълно обикновени. Учените обаче забелязали нещо интересно – всяка сутрин, когато лотосът отваря своя цвят, калта и мърсотията просто падат от него. И тъй като науката често копираме природата с цел да правим неща, полезни за човечеството, листата на лотоса са станали обект на изследване.

Железни наночастици и ферофлуиди

Ферофлуидите са течности, които силно се намагнетяват в присъствие на магнитно поле. Те са колоидни течности съставени от наноразмерни феро- или феримагнитни частици, в течност носител (обикновено органичен разтворител или вода). Наночастиците (с диаметър от 10 nm по-малко), които тези течности съдържат, са обикновено магнетит (Fe3O4), хематит (Fe2O3) или друго вещество, съдържащо желязо. Съставът на типичния ферофлуид, в обемни проценти, е около 5% твърдо магнитно вещество, 10% обвиващо вещество и 85% течност носител (в нашият случай това са съответно олеинова киселина и керосин).