Hakkında

infoImage
NTSE, fen bilimleri öğrenimini daha çekici ve erişilebilir kılmak amacıyla Bilişim ve İletişim Teknolojilerini araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Projenin hedef grupları ise genel lise ve meslek liselerinden 13 ile 18 yaş arası öğrenciler, fen bilimleri öğretimi dersleri alan yüksekokul ve üniversite öğrencileri ( fen bilimleri öğretmen adayları) dir.

Proje için bir Sanal Laboratuvar kurulacak ve bu sayede fen öğrenimine, deneyli sanal destek verilmiş olacaktır. Bu laboratuvar fen dersleri için bir platform, öğretim materyalleri için bir veri tabanı olarak ve aynı zamanda fen öğrenimine yönelik grafik destek unsurları ile kaydedilmiş ve görsel(resimli), ilgi çekici Nanoteknoloji Deneyleri için bir merkez şeklinde hizmet verecektir. İçinde öğrenciler ve onların stajyer/müstakbel öğretmenlerine nano-teknolojilerin mucizelerini sunan bir Nano-Bilim Merkezi de bulunacaktır. Sanal Laboratuvar aracılığıyla, uygulamalı deneyler ve sunumları da kapsayan bir haftalık Bilim Kampı Eğitim programı geliştirilecek ve paylaşılacaktır. Bu da içerik ve sanal laboratuvarın işlevlerinin tasdiki için önemli bir adım olacaktır.

Orta öğretimdeki öğrenciler ve öğretmenler Sanal Laboratuvarı kullanabilecek ve aynı zamanda geri bildirimleriyle deneyler güncellenebilecektir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin deneyimleri Sanal Laboratuvara ve yıllık çıkacak olan Nano-tech kitaplarına aktarabilecektir. Sanal laboratuvar proje sonlandıktan sonra da devam edecek düzenli güncellenecektir. Sanal laboratuvarımız ders planları bilgi, fikir ve deneyimin paylaşılabildiği bir veri tabanı olacaktır. Her yıl güncellenecek ve ortak ülkelerden en az 10 öğretmen sanal laboratuvarı kullanmaları için davet edilecektir.