Σχετικά

infoImage
Το Έργο NTSE στοχεύει στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως εργαλείο για να κάνουν την εκμάθηση των επιστημονικών θεμάτων πιο ελκυστική και προσιτή. Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 13 έως 18, καθηγητές θετικών επιστημών και φοιτητές σχετικών πανεπιστημιακών τμημάτων (μελλοντικούς καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες).

Το έργο θα δημιουργήσει ένα εικονικό εργαστήριο, ως εικονικό βοήθημα για την εκμάθηση των φυσικών επιστημών. Αυτό θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τα μαθήματα φυσικών επιστημών, ως μια βάση δεδομένων σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και ως ένα κομβικό σημείο με γραφικά βοηθήματα, απεικονίσεις και βίντεο που θα παρουσιάζουν με ένα ελκυστικό τρόπο πειράματα νανοτεχνολογίας. Θα περιλαμβάνει ένα Κέντρο Νανο-επιστήμης που θα παρουσιάζει στους μαθητές και τους εν υπηρεσία ή μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τα θαύματα της! νανοτεχνολογίας. Σαν επιδοκιμασία του περιεχομένου και των λειτουργιών του εικονικού αυτού εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί μια εβδομαδιαία επιστημονική κατασκήνωση που θα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση σε πειράματα νανοτεχνολογίας και επιδείξεις.

Οι μαθητές και οι καθηγητές τους στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να βελτιώνουν το Εικονικό Εργαστήριο για τα μαθήματά τους και για ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εμπειρίες τους θα καταγράφονται τόσο στο Εικονικό Εργαστήριο όσο και στις ετήσιες εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού. Το Εικονικό Εργαστήριο θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη διάρκεια ζωής του Έργου και θα είναι μια συνεχής πλατφόρμα για ανταλλαγή ιδεών, σχεδίων μαθημάτων και πληροφοριών. Θα ενημερώνεται και θα ελέγχ�! �ται μέσω της πρόσκλησης 10 εκπαιδευτικών από τις χώρες-εταίρους κάθε χρόνο.