За проекта

infoImage
Проекта използва технологиите и интернет, за да направи изучаването на природни науки по достъпно и атрактивно. Целевите групи на проекта са основно учениците между 13 и 18 години, но също така студентите и бъдещите учители по природни науки.

В рамките на проекта е създадена виртуална лаборатория. Виртуалната лаборатория е платформа за обмен на уроци свързани с нанотехнологиите и общото изучаване на природни науки. В нея се съдържат образователни ресурси, като анимирани експерименти, видео интервюта с учени, връзки към външни сайтове и други. Освен виртуалната лаборатория, в рамките на проекта бе проведен и нано-лагер с над 50 участника от 5 различни държави. Повече за нано-лагера и неговото провеждане след 2013г. можете да получите, след като пишете на info@cct.bg.

Виртуалната лаборатория може да се използва от учители и ученици (най-вече в гиманзиален етап). Разработени са повече от 10 урока, приложими в учебните часове по физика, химия и биология, както и при извънкласни дейности.