• Нанотехнология е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, но основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично ниво при размери по-малки от 1 микрометър.
  • Нанотехнология е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, но основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично ниво при размери по-малки от 1 микрометър.
  • Нанотехнология е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, но основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично ниво при размери по-малки от 1 микрометър.
  • Нанотехнология е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, но основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично ниво при размери по-малки от 1 микрометър.

Нанотехнологии и преподване на природни науки

Нанотехнологиите представят поведението на всичко, на нивото на атомите и молекулите, което има приложение в реалния свят. Думата „нано“ идва от гръцки и значи една милиардна част от цялото, или с други думи, нещо много, много малко. Един нанометър отговаря приблизително на радиуса на спиралата на ДНК, или десет пъти диаметърът на водородния атом. Нанотехнологиите обхващат много различни полета, те не са поотделно физика, химия, биология или инженерство, а по-скоро комбинация от тези дисциплини. Нанороботите, квантовите и ДНК компютрите, наносензорите, биоструктурите, невро-електронните свръзки, молекулните мотори са примери за приложения на нанотехнологиите, които се разработват.


Гледай презентацията       Демонстрация